jo mateix / yo mismo

Afeccionat a la fotografia des de fa molts anys, la digital ha estat per a mi el re-descubriment
d’aquesta manera d’expressar-se, que considero que pot ser tan artística com qualsevol de les arts visuals. Ben mirat tan el cine com el vídeo no són res més que una successió de fotografies...Ben mirat, es clar!
Em reconec deutor de Joan Brossa i més recent de Chema Madoz amb qui hi ha una gran coincidència de concepte i de manera de treballar. Amb tots els respectes cap a aquest gran professional. Jo soc un modest aficionat autodidacte.

L’ordinador m’ha ofert eines per l’altre afició: el dibuix. Per això he inclòs animacions i dibuixos estàtics...


 

Aficionado a la fotografía desde hace muchos años, la digital ha sido para mí el re-descubrimiento de esta manera de expresarse, que considero que puede ser tan artística como cualquiera de las artes visuales. Bien mirado tanto el cine como el vídeo no son más que una sucesión de fotografías ... Bien mirado, claro!
Me reconozco deudor de Joan Brossa y más reciente de Chema Madoz con quien hay una gran coincidencia de concepto y de manera de trabajar. Con todos los respetos hacia este gran profesional. Yo soy un modesto aficionado autodidacta.

El ordenador me ha ofrecido herramientas para otra afición: el dibujo. Por eso he incluido animaciones y dibujos estáticos ...